بررسی امثال و حکم مردم هزاره
32 بازدید
محل نشر: کتاب ماه ادبیات و فلسفه » آبان و آذر 1383 - شماره 85 و 86 »(4 صفحه - از 138 تا 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی