سخن سردبیر
51 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم و فنون » اسفند 1382 و فروردین 1383 - شماره 71 و 72 »1 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی