سخن سردبیر/ جمع بندی سلسله نشست های کتاب ماه و علوم و فنون در موضوع مدیریت
37 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم و فنون » تیر 1383 - شماره 75 »(1 صفحه - از 3 تا 3)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی